Stav siete

Ak máte pocit, že je porucha našej siete tu zistíte aktuálny stav ale aj plánované výpadky či údržbu.

Ospravedlňujeme sa zákazníkom v lokalite Martin Centrum, za výpadky služieb káblovej televízie a internetu v dňoch 15. a 16.3.2021, ktoré boli spôsobené neoznámeným prerušením dodávky elektrickej energie pre optickú technológiu káblových rozvodov. Ďakujeme za pochopenie.
Vážení zákazníci, Z dôvodu technického dohľadu nad signálovými parametrami siete Vás prosíme aby ste káblový modem a optický konvertor ONT nevypínali z napájacej siete. Za pochopenie ďakujeme.