Kontakt

Budeme radi, keď sa nás rozhodnete kontaktovať

Kontaktný formulár

V prípade poruchy, prosím vyplnte formulár o nahlásení poruchy.
MARTICO, s.r.o.
Východná 14
036 01 Martin

IČO: 31559051
DIČ: 2020517664
IČ DPH: SK2020517664
Zápis v Obchdnom registri: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka: 317/L

Kontaktné údaje
+421 (0) 43 4288309
info@martico.sk - informácie TV, INTERNET
iobjednavky@martico.sk - objednávanie služieb
servis@martico.sk - technická podpora, servis a nahlasovanie porúch
Bankové spojenie
Názov banky:
Tatra Banka a.s., Martin
Číslo účtu:
262 602 7001/1100
IBAN:
SK91 1100 0000 0026 2602 7001
BIC (Swift):
TATRSKBX

Variabilný symbol:
číslo zmluvy o poskytovaní služby
Konštantný symbol:
0308Sociálne siete
Stránkové hodiny
Pondelok:
8:00 - 17:00
Utorok:
8:00 - 16:00
Streda:
9:00 - 17:00
Štvrtok:
8:00 - 16:00
Piatok:
8:00 - 14:00

Zákaznícke centrum
+421 (0) 43 4288309
+421 (0) 43 4288313 - informácie a nahlasovanie porúch počas pracovnej doby

Pohotovostná poruchová služba
+421 (0) 43 4288313 - denne 8:00 - 20:00 (aj víkendy a sviatky)