Časté otázky

Odpovede na otázky, ktoré nám kladiete najčastejšie. Ak riešnie nenájdeš tu neváhaj a kontaktuj nášho operátora.

Všeobecné

Čo je to QR-kód?

QR-kód je dvojrozmerný maticový kód, ktorý môže obsahovať rôzne informácie, ako napríklad webovú adresu, kontaktné údaje a množstvo iných. Na jeho dekódovanie je potrebný čítač QR-kódu. V posledných rokoch sú vešmi populáčrne sofwarové čítačkz pre mobilné telefónz s OS Android (napr. NeoReader alebo QR Droid Private) a iOS (napr. QR Reader for iPhone). Výhodou QR-kódov je ich jednoduché zosnímanie a následne vloženie údajov do mobilného yariadenia bez potrebz ich ručného zapisovania. Viac informácii o QR-kódoch nájdete na Wikipedii.

Powered by Froala Editor

Internet

Rýchlosť internetových služieb - čo znamenajú a aké sú hodnoty: Proklamovaná rýchlosť, Maximálna rýchlosť, Bežne dostupná rýchlosť, Minimálna rýchlosť

Proklamovaná rýchlosť služby Internet je tá rýchlosť, ktorá je uvedená v marketingových materiáloch a Tarife (cenníku). 

Proklamovaná rýchlosť je zároveň aj maximálna rýchlosť sťahovania (download) a odosielania (upload) dát v rámci služieb prístupu k internetu. 

Pokiaľ nie je uvedené inak, bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% proklamovanej rýchlosti a minimálna rýchlosť je vyjadrená ako 20% z proklamovanej rýchlosti. 

Proklamovaná rýchlosť alebo Maximálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát je pre každú jednotlivú službu Internet konkrétne uvedená v Tarife (cenníku) Poskytovateľa a účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne( počas 24 hodín ). 

Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Maximálnej rýchlosti. 

Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť, nejedná sa o vadu Služby. Účastník by mal možnosť odchýlky od Maximálnej rýchlosti zohľadniť pri výbere služby a zvoliť si takú s lužbu, pri ktorej povolená odchýlka od Maximálnej rýchlosti nebude predstavovať prekážku pre využívanie a poskytovanie aplikácií a služieb prostredníctvom služby prístupu k internetu. 

Poskytovateľ je zodpovedný za deklarovanú rýchlosť len vo svojej sieti a teda za degradáciu rýchlosti v koncových bodoch, ktoré nie sú v sieti Poskytovateľa Poskytovateľ nezodpovedá. 

Príklad: 

Balík 100 / 10 Mbit/s (102400 / 10240 kbit/s) - Proklamovaná rýchlosť sťahovania (download) a odosielania (upload) dát v rámci služieb prístupu k internetu. 

Bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% proklamovanej rýchlosti tj. 80 / 8 Mbit/s. (81920 / 8192 kbit/s) 

Minimálna dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 20% proklamovanej rýchlosti tj. 20 / 2 Mbit/s. (20480 / 2048 kbit/s)

Powered by Froala Editor

Je možné pripojiť sa na internet aj prostredníctvom USB portu?

Áno, ale pripojenie prostredníctvom USB portu nepodporujeme. Technickú podporu poskytujeme len na pripojenie prostredníctvom sieťovej karty vybavenej konektorom RJ - 45.

Powered by Froala Editor

Ako môžem pripojiť ďalší počítač?

Pre pripojenie ďalšieho, prípadne ďalších počítačov, je možné použiť router s podporou DHCP, NAT, prípadne Wifi router. Switch je možné použiť pri službách, pri ktorých sú poskytovane viaceré IP adresy.

Powered by Froala Editor

Čo je to agregácia?

Agregácia je typickou vlastnosťou väčšiny dnešných pripojení do internetu a pri internetových službách sa tak nazýva zdieľanie určitého celkového prenosového pásma väčším počtom užívateľov. Agregácia sa dá vyjadriť agregačným pomerom 1:xx, v prípade siete Marticonet je maximálny agregačný pomer do 1:6.

Ten sa počíta ako podiel kapacity, pridelenej všetkým užívateľom a súčtu kapacít všetkých užívateľov. Kapacita linky nikdy nie je naplno využitá všetkými zákazníkmi v tom istom čase, a tak každému zákazníkovi je k dispozícii dostatočná kapacita linky. Pravidlom pri poskytovaní internetu je, že v určitom okamihu je pripojená vždy iba časť zákazníkov, preto žiaden poskytovateľ nemá k dispozícii kapacitu s veľkosťou súčtu kapacít všetkých zákazníkov. Neoddeliteľným dôsledkom agregácie je však nemožnosť garancie prenosovej rýchlosti. No len vďaka agregácii môže široká verejnosť využívať nepretržitý vysokorýchlostný internet za prijateľný paušálny poplatok.

Agregácia sa v praxi prejavuje možným znížením aktuálnej rýchlosti, najmä v časoch špičiek. Vo všeobecnosti pritom platí, že čím je agregačný pomer nižší, tým je vyššia kvalita služby.

Powered by Froala Editor

Čo je to Fair Use Policy „FUP“?

Fair Use Policy „FUP“ je pravidlo riadenia prevádzky internetových pripojení založené na dočasnom znížení prenosovej rýchlosti tým užívateľom, ktorí prekročili daný mesačný objem prenášaných dát a tým narušujú komunikáciu v danej sieti na úkor ostatných užívateľov. Nasadením Fair Use Policy dochádza k meraniu všetkých stiahnutých (download) a odoslaných (upload) dát na účastníkovej prípojke.

Poskytovateľovi umožňuje tým užívateľom u ktorých objem prenesených dát (Mesačný FUP limit) v priebehu mesiaca presiahne daný limit, znížiť s okamžitou účinnosťou odo dňa prečerpania limitu prenosovú rýchlosť (Rýchlosť po prekročení FUP limitu) až do začiatku ďalšieho predplatného obdobia (mesiaca) bez obmedzenia prenosu dát, aplikácií a služieb.

Užívateľovi, ani po prekročení mesačného limitu, nebude spoplatňované pripojenie ani prenesené dáta. Cieľom tohoto pravidla je usmernenie malého percenta agresívnych sťahovačov a ochrana ostatných užívateľov siete s dôrazom na kvalitu a spoľahlivosť služieb.

Powered by Froala Editor

Čo je to e-mailový alias?

E-mail alias - náhradný názov pre e-mailové konto. Klient môže tieto názvy nastavovať napr. keď nechce, aby príjemca správy videl jeho skutočnú adresu. Napr. adresa p.volny@marticonet.sk môže byť viditeľná ako palo@marticonet.sk.

Powered by Froala Editor

Televízia

Niektoré programy často kockujú/zamŕzajú alebo nefungujú vôbec. Aká je možná príčina?
Veľmi častým problémom je nedostatočné odtienenie Vašich koaxiálnych káblov. Poprípade zlého spoja (poškodeného kábla) alebo v použití nevhodného rozbočovača pre viacej televízorov. Koaxiálne káble majú za úlohu okrem dopravenia užitočného signálu zo zásuvky KTV do televízoru či Set-Top-Boxu, hlavne ochrániť tento signál pred rušivými vplyvmi.
Prečo káblová televízia spolu s digitálnym vysielaním zachováva aj analógové?
Z dôvodu možnosti príjmu základných TV programov na viacerých televízoroch v domácnosti bez nutnosti dalšieho set-top-boxu. Niektorým našim zákazníkom zatiaľ stačí rozsah analógovej ponuky a o použitý set-top-boxu alebo kúpe nového televízneho prijímača uvažujú až neskôr. Hlavne kvôli nim budeme aj ďalej distribuovať TV programy v analógovej podobe, aby aj na starších televízoroch mohli sledovať základné TV programy.
Aké sú to nekódované programy (MultiTV)?
Pre príjem programov digitálnej televízie označených ako MultiTV nie je nutná dekódovacia karta. Je možné použiť ľubovoľné DVB-C kompatibilné zariadenie digitálny prijímač (set-top box) alebo televízny prijímač s tunerom DVB-C.
Ako prijímať digitálnu TV v sieti káblovej televízie?

Pre každého záujemcu o sledovanie programov v digitálnej kvalite, operátor MARTICO poskytuje externý   STB (Set-top-box) pripojiteľný ku ľubovolnému TV prijímaču s možnosťou zostaviť si vlastnú programovú ponuku z ponúkaných tematických a prémiových balíčkov, ktorú bude možné jednoducho a pružne v čase meniť a dopĺňať. Služba Marticodigital je dostupná v celej sieti operátora na území miest Martin a Vrútky a v obci Sučany.

Powered by Froala Editor

Je možné objednať aj samostatné, jednotlivé TV programy?

Táto možnosť je u väčšiny tematických programov vylúčená samotnými vysielateľmi resp. distributérmi, ktorí vyžadujú ich zaradenie vrámci balíka programov čo sme docielili vytvorením tematických balíčkov z niekoľkých TV programov. 

Výnimku tvoria len prémiové programy kde už ich licencia bola udelená na distribúciu samostatne (a la Carte).

Powered by Froala Editor

Je možné použiť vlastné zariadenie pre príjem služby Marticodigital?
Pre zariadenia so zabudovaným tunerom DVB-C (STB, Televízor) poskytujeme CAM modulu s prístupovou kartou. Na týchto zariadenia však nevieme garantovať správnu funkčnosť a podporu všetkých služieb.

MARTICO TV