Stav siete

Priebežne aktualizovaný stav našej siete. V prípade nejasností nás prosím neváhajte kontaktovať.

VÝPADKY

- žiadne -

PLÁNOVANÉ VÝPADKY

- žiadne -

OZNÁMENIA

Z dôvodu technického dohľadu nad signálovými parametrami siete Vás prosíme aby ste káblové modemy nevypínali z napájacej siete ale len prepínali do stavu standby (tlačítkom na modeme).

Za pochopenie ďakujeme.